Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/3/2019
Ngày cập nhật : 28-03-2019

1. Hội thảo thực hiện Kết luận số 60 của Bộ Chính trị về Xây dựng và Phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
2. Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ cho trẻ em năm 2018, triển khai công tác năm 2019.
3. Hội nghị triển khai kế hoạch khuyến công năm 2019.
4. Hội nghị hội viên VCCI Đà Nẵng khu vực Tây Nguyên.
5. Hội thảo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật qua hệ thống tưới.
6. Người trồng mía gặp khó khăn do giá giảm, năng suất thấp.
7. Thanh tra, kiểm tra đồng loạt an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
8. Phong trào khởi nghiệp của thanh niên nông thôn.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/3/2019
Trang 1 trong tổng số 55