Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/4/2019
Ngày cập nhật : 12-04-2019

1. UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với các tập đoàn về các dự án trên địa bàn tỉnh.
2. UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với đại diện Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng.
3. UBND tỉnh Đắk Lắk họp về công tác sắp xếp, ổn định dân di cư.
4. Tỉnh Đắk Lắk phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019.
5. Tỉnh Đắk Lắk triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán.
6. Huyện Ea Kar phấn đấu năm 2019 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
7. Các trường chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
8. Xây dựng nông thôn mới: Đắk Lắk xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.
9. Tin thế giới.


Trang 40 trong tổng số 51