Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2019
Ngày cập nhật : 11-09-2019

1. Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
2. Đoàn công tác của BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk.
3.Đoàn công tác của BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia làm việc tại huyện Buôn Đôn.
4. Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2019.
5. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu ngăn chặn hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.
6. Đắk Lắk cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2019.
7. Hiệu quả phong trào cựu chiến binh gương mẫu.
8. Quảng Ngãi đẩy lùi tín dụng đen.
9. Lâm Đồng thu ngân sách chậm tiến độ.
10. Ngành dệt may Khánh Hòa đối mặt với khó khăn trong hội nhập.
11. Ninh Thuận thu hút du khách các tỉnh phía Bắc.
12. Phú Yên khảo sát, phát hiện một Gành đá Dĩa trên cạn.
13. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/8/2019
Trang 1 trong tổng số 45