Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2019
Ngày cập nhật : 06-10-2019

1. Đắk Lắk có 5.732 doanh nghiệp và cá nhân nộp thuế điện tử.
2. Giá trị sản xuất công nghiệp của Đắk Lắk đạt 10.760 tỷ đồng.
3. Lượng du khách đến với Đắk Lắk tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2018.
4. Huyện Cư Mgar có 40 hợp tác xã.
5. Việc triển khai chính sách ưu đãi về xuất khẩu lao động tại huyện Lắk còn khó khăn.
6. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường.
7. Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng văn hóa giao thông.
8. Tin thế giới.
9. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2019
Trang 1 trong tổng số 45