Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2019
Ngày cập nhật : 07-10-2019

1. Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk làm việc với Đoàn học viên Lớp cán bộ nguồn tỉnh Quảng Ninh.
2. 9 tháng 2019: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách được 3.797 tỷ đồng.
3. Kế hoạch thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2020.
4. Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
5. Giá xăng dầu tăng.
6. Giá hồ tiêu giảm.
7. Giá sầu riêng cuối vụ tăng cao.
8. Giá đường giảm.
9. Giá gas tăng mạnh.
10. Giá cà phê tiếp tục giảm, nông dân và doanh nghiệp gặp khó khăn.
11. Thắp sáng đường quê, công trình thanh niên làm theo lời Bác.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2019
Trang 1 trong tổng số 45