Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2019
Ngày cập nhật : 22-10-2019

1. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk họp thường kỳ tháng 10 năm 2019.
2. Hội nghị phổ biển Chính sách về nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và định hướng phát triển tại các tỉnh Tây Nguyên.
3. Đắk Lắk công khai danh sách người nợ thuế.
4. Chuẩn bị thu phí hoàn vốn nâng cấp Quốc lộ 26.
5. Đắk Lắk thu hoạch  130.887 ha cây trồng vụ Hè thu 2019.
6. Các địa phương gieo trồng trên 38.190 ha cây trồng vụ Thu đông.
7. Có 8 loại trái cây được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
8. Đắk Lắk có 15 xã phường, thị trấn qua 30 ngày không phát sinh dịch tả heo Châu Phi.
9. Tăng cường bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2019
Trang 1 trong tổng số 55