Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2019
Ngày cập nhật : 16-11-2019

1. Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
2. Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai Quyết định của Thủ tướng về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước.
3. Giao ban báo chí định kỳ tháng 10/2019.
4. Trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk năm 2020.
5. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
6. Những người tự nguyện xin thoát nghèo ở vùng biên giới huyện Ea Súp.
7. Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền trung.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2019
Trang 1 trong tổng số 51