Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2019
Ngày cập nhật : 21-11-2019

1. Họp báo về Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm Ocop khu vực Tây Nguyên.
2. Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020.
3. Năm 2019 Đắk Lắk phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 620 triệu USD.
4. Dư nợ cho vay vốn tín dụng chính sách đạt hơn 230 tỷ đồng.
5. Gần 52% vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ.
6. Ngành giáo dục Đắk Lắk với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
7. Phong trào khởi nghiệp tại Trường Đại học Tây Nguyên.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/10/2019
Trang 1 trong tổng số 45