Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2019
Ngày cập nhật : 22-11-2019

1. Lễ Dâng hương Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.
2. Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra các văn bản.
3. Công ty Điện lực Đắk Lắk tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2019.
4. Phê duyệt Chương trình quốc gia học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức.
5. Chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo.
6. Nhiều tiện lợi khi thực hiện nộp thuế điện tử.
7. Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.
8. Đắk Lắk chú trọng thực hiện tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2019
Trang 1 trong tổng số 55