Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/12/2019
Ngày cập nhật : 29-12-2019

1. Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư.
2. Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng quà tết mẹ Việt Nam anh hùng tại Đắk Lắk.
3. Tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
4. Tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý.
5. Tổ chức Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
6. Gần 2,9 triệu lượt người tham gia khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.
7. Huyện Krông Búk nhân rộng mô hình xen xanh.
8. Tin thế giới.
9. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/12/2019
Trang 1 trong tổng số 47