Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25




Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/12/2019
Ngày cập nhật : 31-12-2019

1. Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.
2. Phát động thi đua cao điểm Tháng an toàn trong lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.
3. Năm 2019, tổng dư nợ cho vay gần 102.600 tỷ đồng.
4. Sẽ xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển xăng dầu trái phép.
5. Bức tranh kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2019.
6. Đắk Lắk thu hoạch trên 30.000 ha cây trồng vụ Thu đông 2019.
7. Các địa phương tập trung gieo trồng vụ Đông xuân 2019-2020.
8. Đắk Lắk thu hoạch trên 85% diện tích cà phê niên vụ 2019-2020.
9. Dịch tả heo Châu phi tiếp tục diễn biến phức tạp.
10. Nông nghiệp Đắk Lắk một năm nhìn lại.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/12/2019
Trang 1 trong tổng số 47