Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/5/2020
Ngày cập nhật : 26-05-2020

1. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk họp thường kỳ tháng 5/2020.
2. Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Điều chỉnh quy mô, số lượng, địa điểm dự án công trình trong Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh.
4. Fanpage truyền thông về Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”.
5. Cảnh báo từ vụ voi quật chết người ở huyện Lắk.
6. Đắk Lắk thu hoạch 54.000 ha cây trồng vụ Đông xuân 2019-2020.
7. Đắk Lắk thiệt hại hơn 180 tỷ đồng do hạn hán.
8. Tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch tả heo Châu Phi.
9. Đắk Lắk triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2020.
10. Đắk Lắk có 353 ha sắn bị bệnh khảm lá.
11. Chăm sóc cây cà phê giai đoạn chuyển mùa trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/5/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/5/2020
Trang 1 trong tổng số 52