Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/7/2020
Ngày cập nhật : 31-07-2020

1. Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị về công tác cán bộ.
2. Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ea HLeo nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Tình hình dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
4. Ghi nhận ngày đầu tiên triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.
5. Đắk Lắk có 25 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu.
6. Xây dựng Nông thôn mới: Xã Ea Bung, huyện Ea Súp nỗ lực về đích nông thôn mới.
7. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/7/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/7/2020
Trang 1 trong tổng số 53