Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2020
Ngày cập nhật : 15-09-2020

1. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 99.
2. Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.
3. Tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý chương trình OCOP.
4. UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công.      
5. Nông dân thu hoạch 42.500 ha cây trồng vụ Hè thu 2020.            
6. Đắk Lắk trồng được 940 ha rừng.
7. Đắk Lắk có 335 HTX nông nghiệp.        
8. Huyện MĐrắk có gần 1.200 ha cây ăn trái.        
9. Dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/8/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/8/2020
Trang 1 trong tổng số 55