Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 2556 Oct. 03 09.04

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

m9-576 May. 07 14.35

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42


Chương trình thời sự 16h00 ngày 11/1/2018

Thời sự 16h00
Chương trình thời sự 16h00 ngày 11/1/2018
Ngày cập nhật : 11-01-2018

1. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
2. Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức khối Đảng tỉnh Đắk Lắk.
3. Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đắk Lắk với Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
4. Bưu điện tỉnh Đắk Lắk triển khai kế hoạch năm 2018.
5. Giao ban báo chí định kỳ tháng 12/2017.
6. Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
7. Huyện MĐrắk gặp khó khăn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
8. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 16h00 ngày 10/1/2018
Chương trình thời sự 16h00 ngày 9/1/2018
Chương trình thời sự 16h00 ngày 8/1/2018
Chương trình thời sự 16h00 ngày 7/1/2018
Chương trình Thời sự 16h00 ngày 6/1/2018
Chương trình thời sự 16h00 ngày 5/1/2018
Chương trình Thời sự 16h00 ngày 4/1/2018
Chương trình thời sự 16h00 ngày 3/1/2018
Chương trình thời sự 16h00 ngày 2/1/2018
Chương trình Thời sự 16h00 ngày 1/1/2018