Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
An toàn giao thông
An toàn giao thông ngày 9/3/2018
Ngày cập nhật : 10-03-2018

1. Trong tháng 2/2018, tai nạn và va chạm giao thông giảm cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương.
2. Vai trò của nữ cảnh sát giao thông trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
3. Phụ nữ với nghề lái xe taxi.


Chương trình An toàn giao thông ngày 19/11/2010
Chương trình An toàn giao thông ngày 12/11/2010
Chương trình An toàn giao thông ngày 5/11/2010
Chương trình An toàn giao thông ngày 29/10/2010
Chương trình An toàn giao thông ngày 22/10/2010
Chương trình An toàn giao thông ngày 15/10/2010
Chương trình An toàn giao thông ngày 8/10/2010
Chương trình An toàn giao thông ngày 1/10/2010
Chương trình An toàn giao thông ngày 24/9/2010
Chương trình An toàn giao thông ngày 17/9/2010
Trang 19 trong tổng số 21