Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
An toàn giao thông
An toàn giao thông ngày 13/4/2018
Ngày cập nhật : 14-04-2018

1. Tai nạn giao thông tại tỉnh Đắk Lawsk được kiềm chế trong 3 tháng thực hiện cao điểm đảm bảo ATGT.
2. Phòng CSGT công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải.


An toàn giao thông ngày 26/8/2016
An toàn giao thông ngày 19/8/2016
An toàn giao thông ngày 13/8/2016
An toàn giao thông ngày 5/8/2016
An toàn giao thông ngày 29/7/2016
An toàn giao thông ngày 22/7/2016
An toàn giao thông ngày 15/7/2016
An toàn giao thông ngày 8/7/2016
An toàn giao thông ngày 1/7/2016
An toàn giao thông ngày 24/6/2016
An toàn giao thông ngày 17/6/2016
An toàn giao thông ngày 10/6/2016
An toàn giao thông ngày 3/6/2016
An toàn giao thông ngày 27/5/2016
An toàn giao thông ngày 20/5/2016
An toàn giao thông ngày 13/5/2016
An toàn giao thông ngày 6/5/2016
An toàn giao thông ngày 29/4/2016
An toàn giao thông ngày 22/4/2016
An toàn giao thông ngày 15/4/2016
An toàn giao thông ngày 8/4/2016
Trang 5 trong tổng số 21