Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 2556 Oct. 03 09.04

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42


Chương trình thời sự ngày 19/5/2017

Thời sự 19h45
Chương trình thời sự ngày 19/5/2017
Ngày cập nhật : 20-05-2017

1. Đắk Lắk phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
2. Trại giam Đắk Trung đón nhận huân chương chiến công hạng ba.
3. Tuyên dương khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2016-2017.
4. Lòng người Tây Nguyên với Bác Hồ.
5. Tin thế giới.


Chương trình thời sự ngày 18/5/2017
Chương trình thời sự ngày 17/5/2017
Chương trình thời sự ngày 16/5/2017
Chương trình thời sự ngày 15/5/2017
Chương trình thời sự ngày 14/5/2017
Chương trình thời sự ngày 13/5/2017
Chương trình thời sự ngày 12/5/2017
Chương trình thời sự ngày 11/5/2017
Chương trình thời sự ngày 10/5/2017
Chương trình thời sự ngày 9/5/2017
Chương trình thời sự ngày 8/5/2017
Chương trình thời sự ngày 7/5/2017
Chương trình thời sự ngày 6/5/2017
Chương trình thời sự ngày 5/5/2017
Chương trình thời sự ngày 4/5/2017
Chương trình thời sự ngày 3/5/2017
Chương trình thời sự ngày 2/5/2017
Chương trình thời sự ngày 1/5/2017
Chương trình thời sự ngày 30/4/2017
Chương trình thời sự ngày 29/4/2017
Chương trình thời sự ngày 28/4/2017
Trang 1 trong tổng số 136