Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2017
Ngày cập nhật : 25-11-2017

1/ Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Đắk Lắk thẩm tra các văn bản sẽ trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX.
2/ Hội thảo nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng.
3/ Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2017.
4/ Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 Cụm các Đài PT-TH khu vực Tây Nguyên.
5/ Ký‎ kết Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk.
6/ Khó khăn trong công tác phòng chống sốt rét ở huyện Buôn Đôn.
7/ Tình trạng đánh bắt cá mang tính hủy diệt tại khu vực Đầm Nại, Ninh Thuận.
8/ Lâm Đồng với vấn đề dân di cư tự do.
9/ Nhiều bãi tạm giữ xe vi phạm ở Khánh Hòa quá tải.
10/ Kon Tum nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng.
11/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 23/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 21/11/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 19/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 18/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 15/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/11/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/11/2017
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 7/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 5/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/11/2017
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/11/2017
Trang 1 trong tổng số 145