Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/7/2018
Ngày cập nhật : 21-07-2018

1/ Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm và làm việc tại Đắk Lắk.
2/ Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm và làm việc tại huyện Cư Mgar.
3/ Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Thuế 6 tháng đầu năm 2018.
4/ Hội nghị sơ kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2018.
5/ Đắk Lắk khai thác tiềm năng nguồn năng lượng tái tạo.
6/ Quảng Ngãi kiên quyết xử lý 42 dự án chậm tiến độ.
7/ Kon Tum đầu tư trên 1.324 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2018.
8/ Đắk Nông đầu tư trên 732 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.
9/ 3 doanh nghiệp Lâm Đồng được bình chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017.
10/ Cần có chính sách đào tạo nghề cho ngư dân Khánh Hòa.
11/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 19/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 7/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 4/7/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 3/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/7/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/6/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 29/6/2018
Trang 1 trong tổng số 154