Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/10/2018
Ngày cập nhật : 01-11-2018

1/ Chương trình trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Monđulkiri, Cămpuchia.
2/ Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 51 Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.
3/ HĐND tỉnh Đắk Lắk giám sát về tình hình đầu tư công giai đọan 2015-2017.
4/ Đòan công tác của Bộ Tài chính làm việc tại Đắk Lắk.
5/ Tỉnh Đắk Lắk tăng cường đấu tranh với họat động tín dụng đen.
6/ Gian nan trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng ở huyện Ea Kar.
7/ Khởi nghiệp: Mô hình khởi nghiệp với sản phẩm macca.
8/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 28/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 27/8/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/8/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 24/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 23/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 21/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 20/8/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/8/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 17/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 16/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 15/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/8/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/8/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/8/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 9/8/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 8/8/2018
Trang 4 trong tổng số 147