Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/5/2019
Ngày cập nhật : 13-05-2019

1/ Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra công tác quân sự quốc phòng tại Đắk Lắk và Đắk Nông.
2/ Hơn 97 tỷ đồng thực hiện chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.
3/ Triển khai chương trình khuyến công quốc gia.
4/ Đắk Lắk tích cực chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
5/ Đẩy mạnh phòng chống bệnh dại.
6/ Huyện Cư Kuin phát triển câu lạc bộ sản xuất tiêu bền vững.
7/ Thị trường tuần qua.
8/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/4/2019
Trang 1 trong tổng số 173