Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/5/2019
Ngày cập nhật : 28-05-2019

1/ Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên năm 2019 khu vực Miền Trung- Tây Nguyên.
2/ Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk thảo luận về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và dự án Luật Thư viện.
3/ Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk thảo luận về các dự án Luật.
4/ Bệnh sởi tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp.
5/ Đắk Lắk thu hoạch 52.000 ha cây trồng vụ Đông Xuân.
6/ Năm 2019 Đắk Lắk sẽ tái canh gần 7.000 ha cà phê.
7/ Huyện Ea Súp có trên 150 ha sả Java.
8/ Đắk Lắk triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch tả heo Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/5/2019
Trang 1 trong tổng số 168