Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/8/2019
Ngày cập nhật : 20-08-2019

1/ Phát huy tinh thần cách mạng Tháng Tám trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2/ UBND tỉnh Đắk Lắk họp thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.
3/ Lữ đoàn đặc công 198 đón nhận Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhì.
4/ Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị khóa học 2019-2021.
5/ Những chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tín dụng chính sách.
6/ Đắk Lắk tiêu hủy hơn 715 tấn heo bị bệnh.
7/ Hơn 1.000 ha lúa ở huyện MĐrắk bị ảnh hưởng do hạn hán.
8/ Nông dân Đắk Lắk tập trung chăm sóc cây trồng vụ Hè thu 2019.
9/ Lợi ích từ liên kết nuôi chung, bán chung trong chăn nuôi gà.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/7/2019
Trang 1 trong tổng số 170