Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/10/2019
Ngày cập nhật : 22-10-2019

1/ Công bố quyết định cán bộ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.
2/ Tọa đàm các giải pháp đổi mới sáng tạo thúc đẩy du lịch địa phương.
3/ Đắk Lắk bổ sung 10 dự án vào chương trình phát triển nhà ở.
4/ Đắk Lắk công khai danh sách người nợ thuế.
5/ Chuẩn bị thu phí hoàn vốn nâng cấp Quốc lộ 26.
6/ Đắk Lắk thu hoạch 130.887 ha cây trồng vụ Hè thu 2019.
7/ Các địa phương gieo trồng trên 38.190 ha cây trồng vụ Thu đông.
8/ Có 8 loại trái cây được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
9/ Đắk Lắk có 15 xã phường, thị trấn qua 30 ngày không phát sinh dịch tả heo Châu Phi.
10/ Tăng cường bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.
11/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2019
Trang 1 trong tổng số 178