Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/12/2019
Ngày cập nhật : 02-12-2019

1/ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri huyện Ea H’Leo.
2/ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri huyện Krông Búk.
3/ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri huyện Krông Năng.
4/ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri thị xã Buôn Hồ.
5/ Giao ban công tác tuyên giáo khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
6/ Đắk Lắk nỗ lực bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng.
7/ Đắk Lắk thu hoạch hơn 156.300 ha cây trồng vụ Hè thu 2019.
8/ Các địa phương tập trung gieo trồng vụ Thu đông.
9/ Dịch tả heo Châu Phi gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi.
10/ Đắk Lắk tăng cường phòng chống cháy rừng trong mùa khô.
11/ Năng suất cà phê niên vụ 2019-2020 trên địa bàn huyện Krông Búk giảm mạnh.
12/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/11/2019
Trang 1 trong tổng số 169