Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2020
Ngày cập nhật : 12-09-2020

1/ Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tiến độ thi công dự án nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp.
2/ Đắk Lắk có 351 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4.
3/ Ngành giáo dục Đắk Lắk yêu cầu xử lý tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.
4/ Doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới.
5/ Bệnh nhân mắc Covid 19 cuối cùng của Đắk Lắk xuất viện, nỗ lực lớn của đội ngũ y bác sỹ.
6/ Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Đắk Lắk quyết tâm giảm 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh và cấp huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025.
7/ Tin thế giới.
8/ Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/9/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/8/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/8/2020
Trang 1 trong tổng số 179