Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25

Hộp thư truyền hình
Hộp thư truyền hình phát sóng thứ Hai ngày 6/12/2010
Ngày cập nhật : 11-12-2010
1. Phóng sự: Thực trạng sản xuất gây ô nhiễm môi trường ở khu dân cư trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.
2. Phóng sự: Doanh nghiệp sản xuất phân hữu cơ ó xả nước thải gây ô nhiễm môi trường?
3. Trả lời đơn thư và thông tin hộp thư truyền hình.

Trang 1 trong tổng số 24