Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Pháp luật và đời sống
Pháp luật và đời sống ngày 10/8/2018
Ngày cập nhật : 11-08-2018

1. Tạo thông thoáng vỉa hè cho người đi bộ, trước hết từ ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
2. Những nổ lực nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Pháp luật và đời sống ngày 27/7/2018
Pháp luật và đời sống ngày 13/7/2018
Pháp luật và đời sống ngày 22/6/2018
Pháp luật và đời sống ngày 8/6/2018
Pháp luật và đời sống ngày 25/5/2018
Pháp luật và đời sống ngày 11/5/2018
Pháp luật và đời sống ngày 27/4/2018
Pháp luật và đời sống ngày 13/4/2018
Pháp luật và đời sống ngày 23/3/2018
Pháp luật và đời sống ngày 9/3/2018
Pháp luật và đời sống ngày 23/2/2018
Pháp luật và đời sống ngày 9/2/2018
Pháp luật và đời sống ngày 26/1/2018
Pháp luật và đời sống ngày 12/1/2018
Pháp luật và đời sống ngày 22/12/2017
Pháp luật và đời sống ngày 8/12/2017
Pháp luật và đời sống ngày 24/11/2017
Pháp luật và đời sống ngày 10/11/2017
Pháp luật và đời sống ngày 27/10/2017
Pháp luật và đời sống ngày 13/10/2017
Pháp luật và đời sống ngày 22/9/2017
Trang 1 trong tổng số 9