Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 22/9/2021
Ngày cập nhật : 22-09-2021

1. NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH ĐẮK LẮK TRAO TẶNG VẬT TƯ Y TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
2. TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO TRẺ EM HUYỆN KRÔNG BÔNG.
3. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐẮK LẮK TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO CÁC EM KHUYẾT TẬT.
4. ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK TẶNG QUÀ CÁC EM THIẾU NHI TRONG KHU CÁCH LY.
5. HẠT KIỂM LÂM HUYỆN MDRẮK PHÁT HIỆN 2 VỤ VI PHẠM LUẬT LÂM NGHIỆP TRÊN  ĐỊA BÀN.
6. BẮT 5 ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH BẠC THU TRÊN 70 TRIỆU ĐỒNG.
7. TỈNH LỘ 9 XUỐNG CẤP, TIỀM ẨN NGUY CƠ TAI NẠN GIAO THÔNG.
8. TIN THẾ GIỚI.


Bản tin sáng ngày 21/9/2021
Bản tin sáng ngày 20/9/2021
Bản tin sáng ngày 19/9/2021
Bản tin sáng ngày 18/9/2021
Bản tin sáng ngày 17/9/2021
Bản tin sáng ngày 16/9/2021
Bản tin sáng ngày 15/9/2021
Bản tin sáng ngày 14/9/2021
Bản tin sáng ngày 13/9/2021
Bản tin sáng ngày 12/9/2021
Bản tin sáng ngày 11/9/2021
Bản tin sáng ngày 10/9/2021
Bản tin sáng ngày 9/9/2021
Bản tin sáng ngày 8/9/2021
Bản tin sáng ngày 7/9/2021
Bản tin sáng ngày 6/9/2021
Bản tin sáng ngày 5/9/2021
Bản tin sáng ngày 4/9/2021
Bản tin sáng ngày 3/9/2021
Bản tin sáng ngày 2/9/2021
Bản tin sáng ngày 1/9/2021
Trang 1 trong tổng số 138