Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2021
Ngày cập nhật : 25-09-2021

1. UBND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN
2. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021
3. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 6 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
4. QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
5. VAY VỐN ƯU ĐÃI ĐỂ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO ĐẠI DỊCH COVID - 19
6. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG
7. DOANH NGHIỆP ĐẮK LẮK CHỦ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH
MỤC TIN TỨC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
8. BÌNH ĐỊNH TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TRÊN "LUỒNG XANH"
9. NINH THUẬN ĐÓN CÔNG DÂN TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỞ VỀ QUÊ AN TOÀN
10. KON TUM ĐẨY MẠNH VIỆC TÁI CHẾ RÁC THẢI
11. TÌNH TRẠNG CÁ CHẾT BẤT THƯỜNG, VỊT ĂN CÁ CŨNG CHẾT THEO Ở QUÃNG NGÃI
12. TIN THẾ GIỚI
13. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2021
Trang 1 trong tổng số 74