Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2021
Ngày cập nhật : 02-10-2021

1. UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK TIẾP NHẬN 1,5 TẤN NHÃN HƯƠNG CHI CỦA NGƯỜI DÂN EA PIL ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
2. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN EA HLEO MỞ RỘNG LẦN THỨ 6
3. TỈNH ĐẮK LẮK GHI NHẬN 47 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
4. ĐẮK LẮK CHO PHÉP CƠ SỞ Y TẾ TƯ NHÂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ TEST NHANH SARS-COV-2 CÓ  THU PHÍ
5. TẤM LÒNG TÂM HUYẾT CỦA NHỮNG TRI THỨC CAO TUỔI
6. GIA TĂNG TÌNH TRẠNG VI PHẠM HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN
MỤC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẮK LẮK GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, BẢN SẮC
7. ĐẮK LẮK NỖ LỰC GIẢM THIỂU TAI NẠN GIAO THÔNG
8. TIN THẾ GIỚI
9. TIÊU ĐIỂM THẾ GIỚI
10. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/9/2021
Trang 1 trong tổng số 202