Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2021
Ngày cập nhật : 13-10-2021

1/ HỘI THẢO KHOA HỌC PHỤC HỒI KINH TẾ, THÍCH ỨNG LINH HOẠT, AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19.
2/ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KRÔNG ANA LẦN THỨ 7.
3/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 67 CA DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2.
4/ BỆNH NHÂN THỨ 17 Ở ĐẮK LẮK TỬ VONG DO COVID-19.
5/ TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO TOÀN BỘ NGƯỜI DÂN 2 XÃ CUÔR ĐĂNG VÀ EA ĐRƠNG HUYỆN CƯ MGAR.
6/ NĂM 2021 UBMTTQVN TỈNH ĐẮK LẮK HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG 168 NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT.
7/ LIÊN TIẾP TRIỆT PHÁ NHIỀU ĐƯỜNG DÂY GHI SỐ ĐỀ VỚI SỐ TIỀN LÊN ĐẾN HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG.
8/ DOANH NHÂN TRẺ TỈNH ĐẮK LẮK GÓP PHẦN VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI.
9/ MỤC: KHỞI NGHIỆP. - ĐỂ KHỞI NGHIỆP KHÔNG DỪNG LẠI Ở PHONG TRÀO.
10/ TIN THẾ GIỚI.
11/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2021
Trang 1 trong tổng số 199