Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/10/2021
Ngày cập nhật : 17-10-2021

1. HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19
2. LÃNH ĐẠO UBND TỈNH KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO MƯA LŨ TẠI HUYỆN EA SÚP
3. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 22 CA MẮC COVID - 19
4. HỌC SINH THUỘC "VÙNG XANH" TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TỪ NGÀY 18-10
5. TIẾP SỨC CHO HỌC SINH NGHÈO, KHÓ KHĂN
6. CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO TRONG ĐẠI DỊCH COVID - 19
7. GIÁ CÀ PHÊ
8. GIÁ HỒ TIÊU DUY TRÌ Ở MỨC CAO
9. RAU TĂNG GIÁ DO ẢNH HƯỞNG MƯA LŨ
10. THỊ TRƯỜNG XE MÁY ẢM ĐẢM DO DỊCH COVID - 19
11. CÁC DOANH NGHIỆP ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC
12. TIN THẾ GIỚI
13. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2021
Trang 1 trong tổng số 199