Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2021
Ngày cập nhật : 27-10-2021

1/ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2021.
2/ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH ĐẮK LẮK KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP.
3/ QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN 4 TỈNH, THÀNH PHỐ.
4/ THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐẮK LẮK GIÁM SÁT TẠI HUYỆN BUÔN ĐÔN.
5/ ĐẮK LẮK HỘI ĐÀM VỚI TỈNH MONDULKIRI, VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA.
6/ CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI CÓ KHẢ NĂNG MẠNH LÊN THÀNH BÃO VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG.
7/ MƯA TO GÂY NGẬP LỤT CỤC BỘ MỘT SỐ NƠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ KUIN.
8/ HUYỆN LẮK MƯA LỚN GÂY NGẬP LỤT Ở NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG.
9/ HUYỆN EA KAR CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI.
10/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 105 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19.
11/ BỆNH NHÂN THỨ 23 Ở ĐẮK LẮK TỬ VONG DO COVID-19.
12/ ĐẮK LẮK KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN ĐỂ CHỐNG DỊCH.
13: KHỞI NGHIỆP. - MÔ HÌNH NUÔI DÊ LẤY SỮA CỦA MỘT KỸ SƯ VIỄN THÔNG Ở HUYỆN BUÔN ĐÔN.
14/ TIN THẾ GIỚI.
15/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2021
Trang 1 trong tổng số 200