Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 18/10/2020
Ngày cập nhật : 18-10-2020

1. UBND huyện Ea súp tổng kết nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.
2. Trao nhà "Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội".
3. Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.
4. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
5. Đắk Lắk có 100% UBND cấp xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001.
6. Hơn 1.400 hộ người có công được hỗ trợ nhà ở.
7. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn bán trú.
8. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 17/10/2020
Bản tin sáng ngày 16/10/2020
Bản tin sáng ngày 15/10/2020
Bản tin sáng ngày 14/10/2020
Bản tin sáng ngày 13/10/2020
Bản tin sáng ngày 12/10/2020
Bản tin sáng ngày 11/10/2020
Bản tin sáng ngày 10/10/2020
Bản tin sáng ngày 9/10/2020
Bản tin sáng ngày 8/10/2020
Bản tin sáng ngày 7/10/2020
Bản tin sáng ngày 6/10/2020
Bản tin sáng ngày 5/10/2020
Bản tin sáng ngày 4/10/2020
Bản tin sáng ngày 3/10/2020
Bản tin sáng ngày 2/10/2020
Bản tin sáng ngày 1/10/2020
Bản tin sáng ngày 30/9/2020
Bản tin sáng ngày 29/9/2020
Bản tin sáng ngày 28/9/2020
Bản tin sáng ngày 27/9/2020
Trang 1 trong tổng số 128