Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 22/10/2020
Ngày cập nhật : 22-10-2020

1. Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk.
2. Đắk Lắk xây dựng quy hoạch chung cho 16 đô thị và 2 trung tâm huyện lỵ.
3. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
4. Cục Thuế tỉnh kiến nghị thu hồi 145 tỷ đồng tiền nợ thuế và tiền phạt chậm nộp.
5. Huyện Ea Súp đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân.
6. Huyện Buôn Đôn nỗ lực hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 21/10/2020
Bản tin sáng ngày 20/10/2020
Bản tin sáng ngày 19/10/2020
Bản tin sáng ngày 18/10/2020
Bản tin sáng ngày 17/10/2020
Bản tin sáng ngày 16/10/2020
Bản tin sáng ngày 15/10/2020
Bản tin sáng ngày 14/10/2020
Bản tin sáng ngày 13/10/2020
Bản tin sáng ngày 12/10/2020
Bản tin sáng ngày 11/10/2020
Bản tin sáng ngày 10/10/2020
Bản tin sáng ngày 9/10/2020
Bản tin sáng ngày 8/10/2020
Bản tin sáng ngày 7/10/2020
Bản tin sáng ngày 6/10/2020
Bản tin sáng ngày 5/10/2020
Bản tin sáng ngày 4/10/2020
Bản tin sáng ngày 3/10/2020
Bản tin sáng ngày 2/10/2020
Bản tin sáng ngày 1/10/2020
Trang 1 trong tổng số 128