Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 2/11/2020
Ngày cập nhật : 02-11-2020

1/ Đẩy mạnh thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
2/ Bơ Booth cuối vụ giá vẫn ở mức thấp.
3/ Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.
4/ Cơ giới hóa giúp tăng hiệu quả sản xuất lên từ 20 - 30%.
5/ Bệnh lao màng não tỷ lệ tử vong cao.
6/ Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng.
7/ Học sinh thành phố Buôn Ma Thuột phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”.
8/ Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 1/11/2020
Bản tin sáng ngày 31/10/2020
Bản tin sáng ngày 30/10/2020
Bản tin sáng ngày 29/10/2020
Bản tin sáng ngày 28/10/2020
Bản tin sáng ngày 27/10/2020
Bản tin sáng ngày 26/10/2020
Bản tin sáng ngày 25/10/2020
Bản tin sáng ngày 24/10/2020
Bản tin sáng ngày 23/10/2020
Bản tin sáng ngày 22/10/2020
Bản tin sáng ngày 21/10/2020
Bản tin sáng ngày 20/10/2020
Bản tin sáng ngày 19/10/2020
Bản tin sáng ngày 18/10/2020
Bản tin sáng ngày 17/10/2020
Bản tin sáng ngày 16/10/2020
Bản tin sáng ngày 15/10/2020
Bản tin sáng ngày 14/10/2020
Bản tin sáng ngày 13/10/2020
Bản tin sáng ngày 12/10/2020
Trang 1 trong tổng số 128