Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 28/1/2021
Ngày cập nhật : 28-01-2021

1/ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát động hưởng ứng “Tháng cao điểm về an toàn giao thông” năm 2021.
2/ Huyện Cư M’gar tổng kết thực hiện Đề án “Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến
quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020”.
3/ Huyện M’Drắk tổng kết công tác mặt trận năm 2020.
4/ Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học huyện Buôn Đôn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
5/ Đắk Lắk sau 5 năm thực hiện Nghị quyết của HĐND về công tác giảm nghèo.
6/ Năm 2021, phấn đấu doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt 2 tỷ đồng một năm.
7/ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
8/ Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 27/1/2021
Bản tin sáng ngày 26/1/2021
Bản tin sáng ngày 25/1/2021
Bản tin sáng ngày 24/1/2021
Bản tin sáng ngày 23/1/2021
Bản tin sáng ngày 22/1/2021
Bản tin sáng ngày 21/1/2021
Bản tin sáng ngày 20/1/2021
Bản tin sáng ngày 19/1/2021
Bản tin sáng ngày 18/1/2021
Bản tin sáng ngày 17/1/2021
Bản tin sáng ngày 16/1/2021
Bản tin sáng ngày 15/1/2021
Bản tin sáng ngày 14/1/2021
Bản tin sáng ngày 13/1/2021
Bản tin sáng ngày 12/1/2021
Bản tin sáng ngày 11/1/2021
Bản tin sáng ngày 10/1/2021
Bản tin sáng ngày 9/1/2021
Bản tin sáng ngày 8/1/2021
Bản tin sáng ngày 7/1/2021
Trang 1 trong tổng số 140