Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 19/2/2021
Ngày cập nhật : 19-02-2021

1. Ngành Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đắk Lắk vận động học sinh đến trường sau tết.
2. Khởi tố đối tượng mua bán pháo lậu.
3. Đắk Lắk phấn đấu mỗi năm thành lập mới ít nhất 40 hợp tác xã và 50 tổ hợp tác.
4. Bình quân mỗi năm, các địa phương của Đắk Lắk sẽ tái canh hơn 4.000 héc ta cà phê.
5. Huyện Buôn Đôn đạt 91 trên 133 tiêu chí nông thôn mới.
6. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk vì trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 18/2/2021
Bản tin sáng ngày 17/2/2021
Bản tin sáng ngày 16/2/2021
Bản tin sáng ngày 15/2/2021

Bản tin sáng ngày 14/2/2021
Bản tin sáng ngày 13/2/2021
Bản tin sáng ngày 12/2/2021
Bản tin sáng ngày 11/2/2021
Bản tin sáng ngày 10/2/2021
Bản tin sáng ngày 9/2/2021
Bản tin sáng ngày 8/2/2021
Bản tin sáng ngày 7/2/2021
Bản tin sáng ngày 6/2/2021
Bản tin sáng ngày 5/2/2021
Bản tin sáng ngày 4/2/2021
Bản tin sáng ngày 3/2/2021
Bản tin sáng ngày 2/2/2021
Bản tin sáng ngày 1/2/2021
Bản tin sáng ngày 31/1/2021
Bản tin sáng ngày 30/1/2021
Trang 1 trong tổng số 140