Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 13/3/2021
Ngày cập nhật : 13-03-2021

1/ HĐND huyện Cư Kuin tổ chức kỳ họp chuyên đề khoa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
2/ Hội LHPN huyện Cư Mgar tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2020.
3/ Xe tải lật trong đêm, 2 người chết, 1 người bị thương nặng.
4/ Giai đoạn 2021 - 2025, sẽ hỗ trợ nhà ở cho 1 nghìn 186 hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng bảo trợ xã hội.
5/ Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh năm 2021.
6/ Khuyến nông Ea Kar tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân.
7/ Trồng dâu nuôi tằm không theo quy hoạch ở huyện Cư Kuin.
8/ Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 12/3/2021
Bản tin sáng ngày 11/3/2021
Bản tin sáng ngày 10/3/2021
Bản tin sáng ngày 9/3/2021
Bản tin sáng ngày 8/3/2021
Bản tin sáng ngày 7/3/2021
Bản tin sáng ngày 6/3/2021
Bản tin sáng ngày 5/3/2021
Bản tin sáng ngày 4/3/2021
Bản tin sáng ngày 3/3/2021
Bản tin sáng ngày 2/3/2021
Bản tin sáng ngày 1/3/2021
Bản tin sáng ngày 28/2/2021
Bản tin sáng ngày 27/2/2021
Bản tin sáng ngày 26/2/2021
Bản tin sáng ngày 25/2/2021
Bản tin sáng ngày 24/2/2021
Bản tin sáng ngày 23/2/2021
Bản tin sáng ngày 22/2/2021
Bản tin sáng ngày 21/2/2021
Bản tin sáng ngày 20/2/2021
Trang 1 trong tổng số 138