Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 20/3/2021
Ngày cập nhật : 20-03-2021

1/ Hội người mù Việt Nam tổng  kết hoạt động năm 2020.
2/ Huyện MĐrắk tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3/ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn tổ chức hội Hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
4/ Đối tượng hoạt động chống phá Nhà nước lĩnh 6 năm 6 tháng tù giam.
5/ Lái xe gây tai nạn, không chấp hành đo nồng độ cồn bị phạt 46 triệu đồng
6/  Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh bế mạc trại sáng tác hội họa tại Đắk Lắk.
7/ Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc lần thứ VI năm 2021 tại xã Cư Êwi huyện Cư Kuin.
8/ Kiểm soát chất lượng thịt heo nhập khẩu.
9/ Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 19/3/2021
Bản tin sáng ngày 18/3/2021
Bản tin sáng ngày 17/3/2021

Bản tin sáng ngày 15/3/2021
Bản tin sáng ngày 14/3/2021
Bản tin sáng ngày 13/3/2021
Bản tin sáng ngày 12/3/2021
Bản tin sáng ngày 11/3/2021
Bản tin sáng ngày 10/3/2021
Bản tin sáng ngày 9/3/2021
Bản tin sáng ngày 8/3/2021
Bản tin sáng ngày 7/3/2021
Bản tin sáng ngày 6/3/2021
Bản tin sáng ngày 5/3/2021
Bản tin sáng ngày 4/3/2021
Bản tin sáng ngày 3/3/2021
Bản tin sáng ngày 2/3/2021
Bản tin sáng ngày 1/3/2021
Bản tin sáng ngày 28/2/2021
Bản tin sáng ngày 27/2/2021
Trang 1 trong tổng số 138