Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 15/5/2021
Ngày cập nhật : 15-05-2021

1. Thị xã Buôn Hồ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.
2. Xử lý người đăng thông tin sai sự thật về Covid-19.
3. Bắt 2 đối tượng cướp giật.
4. Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
5. Huyện Krông Pắc tích cực chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp.
6. Chặng đường phát triển của ngành Công thương Đắk Lắk.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 14/5/2021
Bản tin sáng ngày 13/5/2021
Bản tin sáng ngày 12/5/2021
Bản tin sáng ngày 11/5/2021
Bản tin sáng ngày 10/5/2021
Bản tin sáng ngày 9/5/2021
Bản tin sáng ngày 8/5/2021
Bản tin sáng ngày 7/5/2021
Bản tin sáng ngày 6/5/2021
Bản tin sáng ngày 5/5/2021
Bản tin sáng ngày 4/5/2021
Bản tin sáng ngày 3/5/2021
Bản tin sáng ngày 2/5/2021
Bản tin sáng ngày 1/5/2021
Bản tin sáng ngày 30/4/2021
Bản tin sáng ngày 29/4/2021
Bản tin sáng ngày 28/4/2021
Bản tin sáng ngày 27/4/2021
Bản tin sáng ngày 26/4/2021
Bản tin sáng ngày 25/4/2021
Bản tin sáng ngày 24/4/2021
Trang 1 trong tổng số 130