Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 23/11/2021
Ngày cập nhật : 23-11-2021

1. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK THĂM HỎI CÁC GIA ĐÌNH NẠN NHÂN TAI NẠN GIAO THÔNG.
2. CÔNG AN HUYỆN BUÔN ĐÔN VẬN ĐỘNG THU HỒI ĐƯỢC 192 VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ.
3. TỈ LỆ MẮC COVID-19 Ở NGƯỜI ĐÃ TIÊM VẮC-XIN CHIẾM 80%.
4. ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK GÓP SỨC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
5. NGHĨA TÌNH QUÂN DÂN GIỮA ĐẠI DỊCH Ở HUYỆN EA HLEO.
6. LINH HOẠT PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC THÍCH ỨNG VỚI TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19.
7. TIN THẾ GIỚI.


Bản tin sáng ngày 22/11/2021
Bản tin sáng ngày 21/11/2021
Bản tin sáng ngày 20/11/2021
Bản tin sáng ngày 19/11/2021
Bản tin sáng ngày 18/11/2021
Bản tin sáng ngày 17/11/2021
Bản tin sáng ngày 16/11/2021
Bản tin sáng ngày 15/11/2021
Bản tin sáng ngày 14/11/2021
Bản tin sáng ngày 13/11/2021
Bản tin sáng ngày 12/11/2021
Bản tin sáng ngày 11/11/2021
Bản tin sáng ngày 10/11/2021
Bản tin sáng ngày 9/11/2021
Bản tin sáng ngày 8/11/2021
Bản tin sáng ngày 07/11/2021
Bản tin sáng ngày 06/11/2021
Bản tin sáng ngày 05/11/2021
Bản tin sáng ngày 04/11/2021
Bản tin sáng ngày 3/11/2021
Bản tin sáng ngày 2/11/2021
Trang 1 trong tổng số 138