Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 29/11/2021
Ngày cập nhật : 29-11-2021

1. TRAO TẶNG XE ĐẠP CHO HỌC SINH NGHÈO.
2. ĐẮK LẮK VƯỢT MỐC 7.500 CA MẮC COVID-19.
3. CUỘC THI VIẾT YÊU CẦU ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ BÀI PHÁT BIỂU CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN DÂN SỰ.
4. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở THỊ XÃ BUÔN HỒ ĐẠT GẦN 80 TỶ ĐỒNG.
5. NÂNG TỈ LỆ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH ĐẠT 90% VÀO NĂM 2030.
6. ĐIỀU CHỈNH GIẢM MỨC ĐÓNG VÀO QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO 2.880 ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG.
7. ĐẮK LẮK TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM.
8. TIN THẾ GIỚI.


Bản tin sáng ngày 28/11/2021
Bản tin sáng ngày 27/11/2021
Bản tin sáng ngày 26/11/2021
Bản tin sáng ngày 24/11/2021
Bản tin sáng ngày 24/11/2021
Bản tin sáng ngày 23/11/2021
Bản tin sáng ngày 22/11/2021
Bản tin sáng ngày 21/11/2021
Bản tin sáng ngày 20/11/2021
Bản tin sáng ngày 19/11/2021
Bản tin sáng ngày 18/11/2021
Bản tin sáng ngày 17/11/2021
Bản tin sáng ngày 16/11/2021
Bản tin sáng ngày 15/11/2021
Bản tin sáng ngày 14/11/2021
Bản tin sáng ngày 13/11/2021
Bản tin sáng ngày 12/11/2021
Bản tin sáng ngày 11/11/2021
Bản tin sáng ngày 10/11/2021
Bản tin sáng ngày 9/11/2021
Bản tin sáng ngày 8/11/2021
Trang 1 trong tổng số 140