Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Quốc phòng toàn dân
Quốc phòng toàn dân ngày 6/1/2018
Ngày cập nhật : 07-01-2018

1. Tin hoạt động quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.
2. Nâng cao ý thức phòng tránh tác hại bom mìn sau chiến tranh tại Đăk Lắk.
3. Mái ấm nghĩa tình người lính.


Quốc phòng toàn dân ngày 2/12/2017

Quốc phòng toàn dân ngày 7/10/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 2/9/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 5/8/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 1/7/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 3/6/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 6/5/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 1/4/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 4/3/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 4/2/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 7/1/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 3/12/2016
Quốc phòng toàn dân ngày 5/11/2016
Quốc phòng toàn dân ngày 1/10/2016
Quốc phòng toàn dân ngày 3/9/2016
Quốc phòng toàn dân ngày 7/8/2016
Quốc phòng toàn dân ngày 2/7/2016
Quốc phòng toàn dân ngày 4/6/2016
Quốc phòng toàn dân ngày 7/5/2016
Quốc phòng toàn dân ngày 2/4/2016
Trang 1 trong tổng số 4