Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Quốc phòng toàn dân
Quốc phòng toàn dân ngày 5/5/2018
Ngày cập nhật : 06-05-2018

1. Bộ đội Đắk Lắk sẻ chia với người dân nghèo tỉnh Modulkiri Vương quốc Campuchia.
2. Hiệu quả từ mô hình trao tặng con giống giúp đồng bào nghèo.


Quốc phòng toàn dân ngày 7/4/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 3/3/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 3/2/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 6/1/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 2/12/2017

Quốc phòng toàn dân ngày 7/10/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 2/9/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 5/8/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 1/7/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 3/6/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 6/5/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 1/4/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 4/3/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 4/2/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 7/1/2017
Quốc phòng toàn dân ngày 3/12/2016
Quốc phòng toàn dân ngày 5/11/2016
Quốc phòng toàn dân ngày 1/10/2016
Quốc phòng toàn dân ngày 3/9/2016
Quốc phòng toàn dân ngày 7/8/2016
Trang 1 trong tổng số 4