Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Quốc phòng toàn dân
Quốc phòng toàn dân ngày 7/3/2020
Ngày cập nhật : 08-03-2020

1. Tin hoạt động quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang Đắk Lắk.
2. Chi bộ đại đội bộ binh 6 - tiểu đoàn 303 phát huy tốt vai trò trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
3. Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk chủ động ra quân huấn luyện đồng bộ, hiệu quả.


Quốc phòng toàn dân ngày 1/2/2020
Quốc phòng toàn dân ngày 4/1/2020

Quốc phòng toàn dân ngày 2/11/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 5/10/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 7/9/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 3/8/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 6/7/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 1/6/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 4/5/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 6/4/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 2/3/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 2/2/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 5/1/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 1/12/2018

Quốc phòng toàn dân ngày 3/11/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 6/10/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 1/9/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 4/8/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 7/7/2018
Trang 1 trong tổng số 4