Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2020
Ngày cập nhật : 10-11-2020

1. Đoàn công tác của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm việc tại Đắk Lắk.
2. UBND tỉnh Đắk Lắk thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh.
3. Đeo khẩu trang tại bến xe và trên các phương tiện giao thông công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
4. Đắk Lắk xây dựng đề án chuyển đổi mô hình du lịch thân thiện với voi.
5. Mạnh tay xử lý xe hợp đồng trá hình, xe dù bến cóc.
6. Nông dân thu hoạch trên 150.000 ha cây trồng vụ Hè thu 2020.
7. Các địa phương gieo trồng trên 53.000 ha cây trồng vụ Thu đông 2020.
8. Đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi heo khi tái đàn.
9. Tạo nguồn lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2020
Trang 1 trong tổng số 63