Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/3/2021
Ngày cập nhật : 06-03-2021

1. Di dời các hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng đến khu tái định cư mới.
2. Chuẩn bị  tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021.
3. Đắk Lắk chú trọng phát triển cà phê đặc sản.
4. Đa dạng hình thức tăng cường giao tiếp bằng tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số.
5. Tin tức Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.
6. Tin thế giới.


Trang 65 trong tổng số 66